tur bajar bhav today

आजचे तूरीचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा 

तुळजापूर तुरीचा प्रकार लाल

प्रमाण 45 क्विंटल

कमीत कमी दर 8500 क्विंटल

सर्वसाधारण दर 9050 क्विंटल

जास्तीत जास्त दर 9101 क्विंटल

जालना तुर वान पांढरा

प्रमाण 3451 क्विंटल

कमीत कमी दर 6500 क्विंटल

सर्वसाधारण दर 9150 क्विंटल

जास्तीत जास्त दर 9812 क्विंटल