Soyabean bajar bhav

शेतमाल : सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)

23/12/22

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 500 4000 5460 5400
जळगाव क्विंटल 61 5250 5350 5350
कारंजा क्विंटल 5500 5050 5425 5275
श्रीगोंदा क्विंटल 36 5200 5400 5300
नागपूर लोकल क्विंटल 1195 4850 5390 5255
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 248 4501 5499 5450
अकोला पिवळा क्विंटल 5058 4400 5485 5300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 846 5000 5355 5177
परभणी पिवळा क्विंटल 248 4501 5499 5450
वर्धा पिवळा क्विंटल 104 5050 5250 5125
दिग्रस पिवळा क्विंटल 265 5280 5650 5395
वरोरा पिवळा क्विंटल 408 5000 5351 5200
मंठा पिवळा क्विंटल 171 4500 5375 5250
पालम पिवळा क्विंटल 47 5400 5500 5450
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 150 4750 5350 5200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 190 5200 5400 5300
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 5200 5400 5300
काटोल पिवळा क्विंटल 197 4700 5355 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 240 4700 5295 5105