Crop insurance list

शेतकरी मित्रांनो, पिक विमा यादी 2022 महाराष्ट्राअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला होता त्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे तुम्ही पिक विमा २०२२ महाराष्ट्र यादी डाउनलोड करू शकता आणि त्या यादीत तुमचे नाव तपासू शकता. पिक विमा योजना या पोस्टमध्ये आम्ही तुम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य पीक विमा यादी 2022 महाराष्ट्र प्रदान करणार आहोत. Pik Vima Yadi 2022 त्यामुळे जर तुम्ही पीक विमा योजनेअंतर्गत तुमच्या कृषी पिकांसाठी पीक विमा घेतला असेल, तर ही पोस्ट तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. पिक विमा यादी २०२२

 

पीक विमा योजनेच्या यादीत तुमचे नाव तपासण्यासाठी येथे क्लिक करा