agriculture loan list

50000 प्रोत्साहन अनुदान ही दुसरी यादी आहे. आणि जे शेतकरी पात्र होते, आता KYC नंतर त्यांच्या खात्यात 50 हजारांची सबसिडी जमा होणार आहे.

 

50000 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दुसरी यादी

“29” जिल्ह्यांमध्ये विभागलेले; जिल्हानिहाय यादी तपासा