Soyabean Rate आजचे सोयाबीन बाजारभाव, भावामध्ये मोठे बदल

सर्व शेतकरी बंधू भगिनींना सूचित करण्यात येते की 🌾

 

आजचा भाव

ADM लातूर प्लांट रु. 5080/- प्रति क्विंटल

12 ओलावा, 3 खराब आणि किडलेले, 2 माती व अन्य

Soyabean Rate लातूर प्लांट खरेदी वेळ – सकाळी 07:00 ते 6:00 राहील ( संपर्क क्रमांक 02382279170)

बाहेरील खरेदी केंद्रावर खरेदी वेळ – सकाळी 9:00 ते 6:00 राहील

लातूर जिल्हा

वेंकटेश वेअर हाऊस –

शिरूर ताजबंद – 5015

शिरूर अनंतपाळ – 5020

किनगाव – 5010

किल्लारी – 5020

निलंगा – 5015

लोहारा- 5010

कासार सिरशी –

वलांडी – 5005

रेणापूर – 5045

आष्टामोड – 5030

निटुर – 5020

धाराशिव जिल्हा

येडशी – 5010

कळंब –

घोगरेवाडी – 5020

वाशी –

धाराशिव – 5010

ईट – 4990

तुळजापूर – 5010

सोलापूर जिल्हा

गौडगाव – 5000

बीड जिल्हा

अंबाजोगाई – 5015

बर्दापुर – 5025

केज – 5005

बनसारोळा – 5010

नेकनुर – 4995

घाटनांदूर- 5025

पाटोदा – 4970

तेलगाव – 4990

नांदेड जिल्हा

अर्धापूर (खडकुत)- 4990

नायगाव – 4970

जांब – 5005

सोनखेड – 5000

देगलूर – 4990

परभणी जिल्हा

पुर्णा – 5020

पालम – 5040

मानवत – 5040

ब्राम्हणगाव (परभणी) – 5060

जिंतूर – 4990

 

Leave a Comment